Tider og hold

Solbjerg Skoles gymnastiksal
Torsdag kl. 17.00-18.00 - Børn og forældre-børn

Kontingentbetaling pr. halvsæson:
Børn og studerende kr. 500
Voksne kr. 700